De Glind zonder AARDGAS?

Energietransitie, de gaskraan gaat dicht, CO2 uitstoot beperken, opwarming van de aarde, er gaat veel veranderen de komende jaren.

Op 15 november wil de werkgroep duurzaam De Glind daarover graag met u als inwoner over van gedachten wisselen. Vooral de vraag hoe krijgen we De Glind "gasloos" staat deze avond centraal. Hoe gaan we dat in ons dorp, waar jeugd en toekomst telt, doen?
Verwacht deze avond geen pasklaar antwoord van ons, de kans is groot dat u aan het eind van de avond meer vragen heeft dan aan het begin! We willen graag met u over dit onderwerp van gedachten wisselen en een start maken, welkom!

Programma

U bent van harte uitgenodigd, donderdag 15 november 20.00 uur, de Glindster.Collectieve aankoop van zonnepanelen in De Glind

19 februari 2018

Start een collectieve actie in De Glind om via de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk duurzame zonne-energie op te wekken. Huiseigenaren en huurders van de Rudolphstichting kunnen deelnemen. De collectieve aankoop van zonnepanelen in De Glind is een gezamenlijke actie van de Rudolphstichting en de werkgroep duurzaamheid De Glind. Energieloket Barneveld ondersteunt de actie.
Huiseigenaren en huurders Rudolphstichting kunnen deelnemen

Vanaf 19 februari start de collectieve actie ‘Doe mee met zonne-energie op kleine daken’ in De Glind om zonnepanelen op huurwoningen en eigen woningen te plaatsen. Adviseurs van de collectieve actie bezoeken dan één voor één de huizen in de Glind. De adviseurs gaan met de bewoners in gesprek over het plaatsen van zonnepanelen op het dak via het collectief. Deelname aan de collectieve aanschaf is mogelijk voor huiseigenaren en huurders en biedt behoorlijk wat voordelen. Doe mee met Zonne-energie op kleine daken in De Glind

De collectieve zonnepanelenactie maakt de stap naar duurzaamheid aantrekkelijker, gemakkelijker en goedkoper. Meedoen kan voor huurders en huiseigenaren.
Het aanbod in ‘t kort: www.energieloketbarneveld.nlDe Glind ziet in lokale waterzuivering een kans!

Verslag bewonersavond Duuzaamheid 20 november
Glindster, aanwezig ca. 30 personen

Op de bewondersavond komt de lokale waterzuivering in De glind aan de orde.
Waterschap de Vallei en Veluwe geeft uitleg over de plannen voor een waterzuivering in De Glind. Plan is om achter het schateiland, tegen de Donnerschool aan, een botanische kas te plaatsen. Planten in deze kas gaan het rioolwater van Achterveld en De Glind, ca. 5000 huishoudens, zuiveren. Dit is een geheel voor Nederland nieuwe methode die minder oppervlakte nodig heeft en geen stank produceert. Plan is verder om naast de kas een recreatiegebied in te richten met een aantal waterplanten. Deze planten zuiveren het water nog na voordat het de Modderbeek instroomt.
Er wordt een klein stukje video getoond met uitleg over de botanische waterzuiveringskas. Uit het programma Tegenlicht, -de kracht van water- uitgezonden in 2014. U kunt deze aflevering vinden online op:
De kracht van water

Aan het eind van deze uitzending, vanaf 36 minuten ziet u beelden van de kas in Hongarije. De getoonde kas is goed voor de zuivering van 50000 huishoudens! In De Glind gaat het maar om 5000 huishoudens.

De vraag van het waterschap: is deze waterzuivering een kans voor De Glind? Bijna unaniem werd door de aanwezigen dit als een kans voor de Glind gezien!
De getoonde presentatie door het waterschap is hier te zien


Een impressie van een mogelijke kas


Verder die avond:


Oktober 2017


September 2017