Werkgroep duurzaamheid De Glind

De ontwikkeling van duurzaam gebruik van energiebronnen en de verduurzaming van de samenleving is een van de doelen van de Belangenvereniging De Glind.


In 2016 besluit de Belangenvereniging aan te sluiten bij de initiatieven, die al eerder zijn genomen door de Rudolphstichting, betreffende duurzaamheid. De Belangenvereniging is er voor alle inwoners van de Glind en wil zich daarom niet binden aan particuliere of zakelijke initiatieven. De Belangenvereniging wil door een werkgroep "duurzaamheid De Glind", bovengenoemd doel verder uitwerken.

De duurzaamheids-werkgroep bestaat nu uit 7 leden. Een groep die aan de slag gaat met een heel nieuw, onbekend onderwerp. Wel zijn we ons ervan bewust dat het moet! Dagelijks horen en lezen we over de gevolgen van ons doen en laten: CO2uitstoot, overstromingen en orkanen. Zaken waar we niet vrolijk van worden, maar wij in de Glind kunnen en moeten er wat aan doen. Verander de wereld en begin!

Dat veranderen gaat niet vanzelf, wij zullen moeten leren anders te denken en te handelen. Dit jaar viel, volgens berekeningen door het Global Footprint Network, de zogenoemde Earth Overschot Day, op 2 augustus. Dat wil zeggen dat we als mensheid van 3 augustus tot en met 31 december meer van de aarde vragen dan verantwoord is. (bron Trouw 31-08-2017) Dus daarom nu actie! In ons dorp zien we langzaam een duurzaamheidscultuur ontstaan. Het zwembad wordt nu door Sundisks verwarmd. Er worden steeds meer woningen geísoleerd en er is al één woning energie neutraal en van het gas af gekoppeld. Verder is er een actie gaande, waarbij wij proberen zoveel mogelijk grote daken van agrarische bedrijven, van zonnepanelen te voorzien. Als het lukt kunnen de panelen ongeveer de helft van onze jaarlijkse energieverbruik produceren. Onze doelstelling is over een paar jaar helemaal energieneutraal te worden. De commissie werkt nu aan het hoofdstuk "duurzaamheid" wat in ons nieuwe dorpsplan wordt opgenomen.De werkgroep v.l.n.r.: