Agenda en Nieuws

Agenda:


De Glind ziet in lokale waterzuivering een kans!

Verslag bewonersavond Duuzaamheid 20 november
Glindster, aanwezig ca. 30 personen

Op de bewondersavond komt de lokale waterzuivering in De glind aan de orde.
Waterschap de Vallei en Veluwe geeft uitleg over de plannen voor een waterzuivering in De Glind. Plan is om achter het schateiland, tegen de Donnerschool aan, een botanische kas te plaatsen. Planten in deze kas gaan het rioolwater van Achterveld en De Glind, ca. 5000 huishoudens, zuiveren. Dit is een geheel voor Nederland nieuwe methode die minder oppervlakte nodig heeft en geen stank produceert. Plan is verder om naast de kas een recreatiegebied in te richten met een aantal waterplanten. Deze planten zuiveren het water nog na voordat het de Modderbeek instroomt.
Er wordt een klein stukje video getoond met uitleg over de botanische waterzuiveringskas. Uit het programma Tegenlicht, -de kracht van water- uitgezonden in 2014. U kunt deze aflevering vinden online op:
De kracht van water

Aan het eind van deze uitzending, vanaf 36 minuten ziet u beelden van de kas in Hongarije. De getoonde kas is goed voor de zuivering van 50000 huishoudens! In De Glind gaat het maar om 5000 huishoudens.

De vraag van het waterschap: is deze waterzuivering een kans voor De Glind? Bijna unaniem werd door de aanwezigen dit als een kans voor de Glind gezien!
De getoonde presentatie door het waterschap is hier te zien


Een impressie van een mogelijke kas


Verder die avond:


Oktober 2017


September 2017